none

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Співпраця в підтримці інновацій

Експертиза по всіх напрямках відкритих у інститутах та факультетах при університеті, а саме:
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналiзу
Навчально-науковий інститут телекомунiкацiйних систем
Навчально-науковий механiко-машинобудiвний iнститут Навчально-науковий фiзико-технiчний iнститут Інститут післядипломної освіти
Навчально-науковий центр інноваційного моніторингу якості освіти
Спільний Українсько-німецький центр машинобудування

Факультети:
Інженерно-хiмiчний факультет
Приладобудiвний факультет
Радiотехнiчний факультет
Факультет біомедичної інженерії
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
Факультет електроенерготехнiки та автоматики
Факультет електронiки
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
Факультет лiнгвiстики
Факультет менеджменту та маркетингу
Факультет соціології і права Факультет прикладної математики
Фiзико-математичний факультет
Хiмiко-технологiчний факультет