Fashion center

Готовність80%
80%

Опис:
Серцево-судинна система – індикатор адаптаційних можливостей організму. Захворювання серцево-судинної системи (ССС) відноситься до найбільш поширених захворювань людства (ВООЗ). Вимірювання артеріального тиску (АТ) є обов’язковою процедурою в діяльності лікаря на всіх етапах медичної допомоги. Процедура вимірювання артеріального тиску є однією з найпоширеніших медичних процедур. На даний момент тільки значення Систолічного та діастолічного тиску та ЧСС отримуються від цієї процедури. Хоча Саме вчасна діагностика, виявлення преморбідних станів та підбір оптимальної діагностичної, терапевтичної та реабілітаційної траєкторії є стратегічним завданням для пацієнта, медичного працівника, суспільства та держави. Наша інновація – Програмний комплекс Оранта-АО та вимірювач артеріального тиску – направлена на експрес оцінку рівня здоров’я, адаптаційних можливостей організму стану Автономної нервової, серцевої, легеневої системи, психічних розладів з технологіями Машинного навчання. Користувачі: сімейні лікарі, кардіологи, реабілітологи, педіатри, військова, спортивна, космічна, ветеринарна медицина, фітнес, пацієнти На даний момент розроблено метод Артеріальної осцилографії (обстежено більше 2000 пацієнтів, 2010-2022), програмне середовище Оранта-АО, проведено клінічні дослідження 172 особи. Отримані результати представлено в Дисертаційній роботі доктора наук, Монографії, Методичних рекомендаціях (затверджених МОЗ), 7 Патентах на корисну модель; в 11 статтях індексованих у Scopus та Web of Science, 35 статтях у фахових виданнях. отримано сертифікат відповідності згідно ISO 13485:2016 у січні 2022р, до кінця 2022 року плануємо отримати сертифікат ISO 13485:2016 в Європі.

Необхідна сума інвестицій: 200 000 $

Сфера: Medtech

Інновація: За допомогою Програмного комплексу Оранта-АО пропонується нове застосування вимірювачів артеріального тиску – направлена на експрес оцінку рівня здоров’я, адаптаційних можливостей організму стану Автономної нервової, серцевої, легеневої системи, психічних розладів з технологіями Машинного навчання. Користувачі: сімейні лікарі, кардіологи, реабілітологи, педіатри, військова, спортивна, космічна, ветеринарна медицина, фітнес, пацієнти

Регіон: Тернопільська область

Вебсайт: oranta-ao.com

Електронна адреса: [email protected]

Презентація: pitch deck 

Додаткова інформація: Зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю

Якщо Ви власник стартапу та бажаєте внести зміни до відомостей або додати будь-яку інформацію: напишіть нам на нашу електронну адресу [email protected] з вашого офіційного email, який вказаний на цій сторінці, та у темі листа зазначте: “Зміни на сайті назва Вашого стартапу

Меню